Đua Nước Rút Doanh Thu Cược, Về Nhất Nhận Ngay 1 iPhone XS Max 512GB

Cách Tham Gia:

1. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất trong thời gian "Đua Nước Rút" sẽ nhận ngay giải thưởng khủng tương ứng.


Điều Khoản & Điều Kiện

  1. 1. Đua Nước Rút Doanh Thu Cược ("khuyến mãi") bắt đầu từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  2. 2. Doanh thu cược của thành viên sẽ đồng thời được tính từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  3. 3. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất sẽ nhận được giải thưởng tương ứng:
Thứ Hạng Doanh Thu Cược Giải Thưởng Lưu Ý Số Thành Viên Nhận Giải
Top 1 >= 100,000,000,000 iPhone XS Max 512GB
Top 2 >= 70,000,000,000 iPhone XS Max 256GB
Top 3 >= 60,000,000,000 iPhone XS Max 64GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 4 >= 50,000,000,000 iPhone XR 256GB
Top 5 >= 40,000,000,000 iPhone XR 128GB
Top 6 >= 30,000,000,000 iPhone XR 64GB
Top 7-20 >= 10,000,000,000 10,000,000 VND Tiền Thưởng 1 vòng doanh thu cược 14

4. Tiền Thưởng sẽ được tự động cập nhật. iPhone sẽ được giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi thành viên xác nhận đầy đủ thông tin với K8.

5. Bảng Xếp Hạng Top 20 tính đến thời điểm hiện tại:


n***ph 44,742,421,350
2 n***77 33,263,074,250
3 n***ao 21,860,553,000
4 n***81 19,537,239,000
5 n***17 18,379,999,060
6 n***68 14,856,487,170

Xếp Hạng 7-20

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


7 n***gv 12,459,901,000
8 n***88 12,392,831,950
9 n***95 11,630,610,000
10 n***54 11,523,222,000
11 n***11 10,154,286,000
12 n***92 9,779,320,500
13 n***90 8,483,085,500
14 n***34 8,021,597,000
15 n***n4 7,817,077,500
16 n***on 7,701,860,000
17 n***k3 7,318,542,000
18 n***68 7,258,495,500
19 n***06 7,230,237,000
20 n***ng 7,186,475,000

Xếp Hạng 21-50

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


21 n***g1 7,184,657,000
22 n***90 6,997,423,000
23 n***39 6,965,522,350
24 n***23 6,546,378,000
25 n***88 6,544,854,200
26 n***83 6,237,177,000
27 n***au 6,075,860,000
28 n***9t 6,074,719,570
29 n***64 6,016,259,500
30 n***ho 5,655,674,000
31 n***da 5,455,915,825
32 n***23 5,446,383,950
33 n***86 5,116,262,600
34 n***an 5,082,859,700
35 n***01 5,050,506,750
36 n***88 4,981,881,500
37 n***g1 4,968,946,600
38 n***me 4,885,786,000
39 n***sc 4,857,425,000
40 n***92 4,846,661,400
41 n***nd 4,801,297,000
42 n***s1 4,755,846,000
43 n***k8 4,714,643,000
44 n***41 4,673,998,000
45 n***k8 4,629,625,600
46 n***97 4,272,532,900
47 n***88 3,940,975,000
48 n***eo 3,853,502,650
49 n***12 3,847,566,375
50 n***95 3,652,408,600

6. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.